Basinformation om våra medlemmar

Vår medlemskår består av sakkunniga och yrkespersoner med varierande utbildningsbakgrund. De arbetar till exempel inom industrin, inom hälsovården, och inom servicebranscherna.

76 % av våra medlemmar är kvinnor.
Genomsnittsåldern hos våra medlemmar är cirka 49 år.
Medlemmarna arbetar i genomsnitt 38,3 timmar per vecka.
Medellön 3000 €/mån.

STTK

Utbildning

YH-examen 30 %
universitets- eller högskoleexamen 5 %
examen från andra gradens yrkesutbildning 27 %
institutsexamen 31 %
annan 7 %

Arbetsgivare

offentlig sektor 55 %
privat sektor 45 %

Tjänsteförhållande

fast arbetsförhållande 88 %
tidsbestämt arbetsförhållande 12 %