Elina Manninen

ordförande, hufvudstadsregionens lokalkommittéen