regionverksamhet

Hyvönen, Ulla

Ulla Hyvönen | 19.6.2019

fornamn.efternamn@sttk.fi, +358 44 777 7089,

Effektiv intressebevakning

| 17.6.2017

Vår uppgift är att finnas med överallt där man fattar beslut som påverkar våra medlemmars välfärd och livskvalitet.... Läs mer