STTK:s Antti Palola: Överenskommelse ett måste för att lyfta Finlands ekonomi

STTK:s ordförande Antti Palola uttrycker sin besvikelse över att arbetsmarknadsförhandlingarna strandade. – Ett bra försök strandade på grund av absoluta villkor. Det skulle ha behövts lite eftergifter av alla, säger Palola.

Att förhandlingarna inte fortsätter innebär att regeringens tvångslagar framskrider.

– Om tvångslagarna förverkligas innebär det att en del av löntagarna förlorar mer och andra mindre. Tvångslagarna drabbar hårt särskilt kvinnor med små- och medelinkomster inom den offentliga sektorn. Det här kan STTK inte godkänna, för det motsvarar inte vår uppfattning om rättvisa och jämlikhet.

STTK hade hoppats på att en ansvarsfull attityd skulle ha segrat i en situation där motsättningarna växte och att man fått till stånd ett förhandlingsresultat som alla förbund skulle ha fått ta ställning till.

– Löntagarna, finländska företag och alla medborgare skulle ha vunnit på att man uppnått en lösning i förhandlingarna. När så nu inte skedde har vi framför oss en tung förbundsrunda i skuggan av tvångslagarna, säger Palola.

STTK anser att det är möjligt att man ännu i något skede kan återvända till det gemensamma förhandlingsbordet även om det här försöket strandade. – Men det skulle förutsätta eftergifter av alla parter, betonar han.

Föråldrade attityder kräver uppdatering

Antti Palola tror inte att Finland vinner på att det uppstår konflikter på arbetsmarknaden.

– STTK är för överenskommelse. Finland befinner sig i en ytterst svår

situation: man investerar inte hit, exporten drar inte, arbetslösheten växer, den offentliga skulden växer, nya jobb föds inte och digitaliseringen gör att traditionella jobb försvinner. Ett utbildat och kunnigt folk behöver bra arbetsplatser. Det innebär att det är mycket som bör ändras i framtiden på den finländska arbetsmarknaden.

Det finns ett behov av att uppdatera föråldrade attityder både på arbetsgivar- och arbetstagarsidan.

Palola påpekar beslutsfattarna delar situationsbilden över Finlands misär. Däremot råder det meningsskiljaktigheter om vilka metoder som ska tillämpas för att rätta till problemen.

– En sådan ekonomi- eller arbetsmarknadspolitisk linje som det inte skulle finnas alternativ till existerar inte. Från löntagarnas synvinkel skulle det vara bäst att vara med och påverka besluten vid förhandlingsborden och på arbetsplatsen i en god anda av lokalt förhandlande. Av arbetsgivarna väntar vi oss gott ledarskap och en ny typ av ansvar över personalen. I en atmosfär av motsättningar kan ett gott resultat inte uppnås.

Tilläggsuppgifter i STTK: ordförande Antti Palola, telefon 040 509 6030.

Senaste artiklarna

22.11.2023

NFS uttryckte oro över inskränkningar i arbetstagarnas rättigheter i Finland

15.11.2023

Strejkvarsel gällande åländska förbindelsefartygstrafiken, som drivs av EW Finland Oy och Kalbåda Shipping Oy fungerar som arbetsgivare

14.11.2023

STTK: Konflikterna och störningarna på arbetsmarknaden blir djupare

16.10.2023

STTK och medlemsförbunden ordnar en demonstration den 18 november

13.10.2023

STTK:s utredning:Finländarna utdömer skärpningen av villkoren för inkomstrelaterat utkomstskydd – utbildning är den viktigaste åtgärden att öka sysselsättningen

12.10.2023

FFC, Akava och STTK: Betänkandet från arbetsgruppen för arbetsfredsfrågor är ensidigt och förbättrar inte arbetsfreden

25.9.2023

Finlands Maskinbefälsförbund och dess medlemmar deltar i löntagarorganisationernas missnöjesyttringar

19.9.2023

STTK: Regeringsprogrammet är ett jargongprogram