STTK:s Antti Palola: Överenskommelse ett måste för att lyfta Finlands ekonomi

STTK:s ordförande Antti Palola uttrycker sin besvikelse över att arbetsmarknadsförhandlingarna strandade. – Ett bra försök strandade på grund av absoluta villkor. Det skulle ha behövts lite eftergifter av alla, säger Palola.

Att förhandlingarna inte fortsätter innebär att regeringens tvångslagar framskrider.

– Om tvångslagarna förverkligas innebär det att en del av löntagarna förlorar mer och andra mindre. Tvångslagarna drabbar hårt särskilt kvinnor med små- och medelinkomster inom den offentliga sektorn. Det här kan STTK inte godkänna, för det motsvarar inte vår uppfattning om rättvisa och jämlikhet.

STTK hade hoppats på att en ansvarsfull attityd skulle ha segrat i en situation där motsättningarna växte och att man fått till stånd ett förhandlingsresultat som alla förbund skulle ha fått ta ställning till.

– Löntagarna, finländska företag och alla medborgare skulle ha vunnit på att man uppnått en lösning i förhandlingarna. När så nu inte skedde har vi framför oss en tung förbundsrunda i skuggan av tvångslagarna, säger Palola.

STTK anser att det är möjligt att man ännu i något skede kan återvända till det gemensamma förhandlingsbordet även om det här försöket strandade. – Men det skulle förutsätta eftergifter av alla parter, betonar han.

Föråldrade attityder kräver uppdatering

Antti Palola tror inte att Finland vinner på att det uppstår konflikter på arbetsmarknaden.

– STTK är för överenskommelse. Finland befinner sig i en ytterst svår

situation: man investerar inte hit, exporten drar inte, arbetslösheten växer, den offentliga skulden växer, nya jobb föds inte och digitaliseringen gör att traditionella jobb försvinner. Ett utbildat och kunnigt folk behöver bra arbetsplatser. Det innebär att det är mycket som bör ändras i framtiden på den finländska arbetsmarknaden.

Det finns ett behov av att uppdatera föråldrade attityder både på arbetsgivar- och arbetstagarsidan.

Palola påpekar beslutsfattarna delar situationsbilden över Finlands misär. Däremot råder det meningsskiljaktigheter om vilka metoder som ska tillämpas för att rätta till problemen.

– En sådan ekonomi- eller arbetsmarknadspolitisk linje som det inte skulle finnas alternativ till existerar inte. Från löntagarnas synvinkel skulle det vara bäst att vara med och påverka besluten vid förhandlingsborden och på arbetsplatsen i en god anda av lokalt förhandlande. Av arbetsgivarna väntar vi oss gott ledarskap och en ny typ av ansvar över personalen. I en atmosfär av motsättningar kan ett gott resultat inte uppnås.

Tilläggsuppgifter i STTK: ordförande Antti Palola, telefon 040 509 6030.

Senaste artiklarna

19.1.2023

STTK: Ingen balans i ekonomin med kortsiktiga sparåtgärder och åtstramning för de mest utsatta  

16.12.2022

STTK:s enkät: Kraftigt stigande levnadskostnader oroar finländare

25.11.2022

STTK: I riksdagsvalet måste partierna fokusera på löntagarnas oro

23.11.2022

STTK:s styrelse: Skatterabatt fel signal till de som kämpar med kollapsad köpkraft

17.11.2022

FFC, Akava och STTK: Regeringens oförmåga att främja lönetransparens är ett bakslag för jämställdheten

8.11.2022

Har slaveriet förpassats till historien i Qatar?

4.10.2022

SuPer och Tehy accepterade förlikningsförslaget: Avtalet för social- och hälsovården har ett eget löneprogram, coronaersättning och flera förbättringar av arbetsvillkoren

3.10.2022

SuPer och Tehy: Riksförlikningsmannen har lämnat ett förlikningsförslag