Planering av ny centralorganisation framskred

De fackförbund som anmält sig med i projektet som utreder grundandet av en ny centralorganisation samlades i dag i Helsingfors. Man fattade beslut om hur utredningsarbetet ska framskrida. Därtill slog man fast tidtabellen och ekonomin för utredningsarbetet och valde styrgrupp för projektet.

I styrgruppen ingår representanter från 14 förbund och två centralorganisationsordföranden som är sakkunnigmedlemmar i gruppen.

Styrgruppen bereder bland annat de förslag som behandlas på fackförbundens möten, ansvarar för ekonomin och ser till att projektet framskrider.

Till styrgruppen hör Pertti Porokari (Ingenjörsförbundet), Rauno Vesivalo (Tehy), Jorma Malinen (Fackförbundet Pro), Silja Paavola (SuPer), Maija Pihlajamäki (Jyty), Niko Simola (Pardia), Liisa Halme (FMF), Jarkko Eloranta (JHL), Ann Selin (PAM), Riku Aalto (Metallförbundet), Marko Piirainen (AKT), Matti Harjuniemi (Byggnadsförbundet), Veli-Matti Kuntonen (SEL) och Timo Vallittu (TEAM).

En projektchef som är oberoende av medlemsförbunden och centralorganisationerna ska väljas för att bereda och koordinera det praktiska utredningsarbetet. Styrguppen ska senare också utse beredningsarbetsgrupper.

Utredningen framskrider så att man under våren väljer projektchef och definierar centralorganisationens strategi och grunduppgifter. Under hösten bereder arbetsgrupperna förslag som de fackförbund som är med i planeringsarbetet tar ställning till. Målet är att den nya centralorganisationen kommer igång med sin verksamhet i början av år 2017.

Hittills har sammanlagt 44 fackförbund anmält sig med i planeringen av den nya centralorganisationen. De representerar 1,7 miljoner löntagare och ensamföretagare. Det går fortfarande att anmäla sig med i beredningsarbetet.

Tilläggsuppgifter:

Jarkko Eloranta, telefon 0400 912 399
Liisa Halme, telefon 050 424 5301
Pertti Porokari, telefon 040 583 3476

Bildmaterial från förbundens möte den 12.2.2015:

http://91.219.174.19/wshare/wmailer/150212-095159.htm

http://91.219.174.19/wshare/wmailer/150212-095548.htm

http://91.219.174.19/wshare/wmailer/150212-095716.htm

Senaste artiklarna

18.4.2024

STTK:s styrelse: Det finns ingen alternativlös finanspolitik utan det är fråga om värderingar

8.4.2024

Svenska och finska centralorganisationerna framför sina synpunkter på Europas konkurrenskraft

20.3.2024

STTK:s styrelse: Sysselsättningen och produktiviteten ska stödjas genom att utveckla arbetslivet, inte genom disciplinpolitik

19.2.2024

Arbetsnedläggelse för farttygsbesättning i Ålands förbindelsefartygstrafik

14.2.2024

STTK:s Palola: Finland bör förbinda sig till att utveckla arbetstagarnas välbefinnande och ekonomiska stabilitet i EU

1.2.2024

FFC och STTK: Tusentals finländare säger STOP till regeringens planer på att försvaga arbetslivet och välfärden

22.1.2024

Tillkomsten av en arbetsmarknadsmodell förutsätter en rättvis förhandlingsprocess

15.1.2024

FFC och STTK bjuder in till demonstration mot regeringens försämringar