Planering av ny centralorganisation framskred

De fackförbund som anmält sig med i projektet som utreder grundandet av en ny centralorganisation samlades i dag i Helsingfors. Man fattade beslut om hur utredningsarbetet ska framskrida. Därtill slog man fast tidtabellen och ekonomin för utredningsarbetet och valde styrgrupp för projektet.

I styrgruppen ingår representanter från 14 förbund och två centralorganisationsordföranden som är sakkunnigmedlemmar i gruppen.

Styrgruppen bereder bland annat de förslag som behandlas på fackförbundens möten, ansvarar för ekonomin och ser till att projektet framskrider.

Till styrgruppen hör Pertti Porokari (Ingenjörsförbundet), Rauno Vesivalo (Tehy), Jorma Malinen (Fackförbundet Pro), Silja Paavola (SuPer), Maija Pihlajamäki (Jyty), Niko Simola (Pardia), Liisa Halme (FMF), Jarkko Eloranta (JHL), Ann Selin (PAM), Riku Aalto (Metallförbundet), Marko Piirainen (AKT), Matti Harjuniemi (Byggnadsförbundet), Veli-Matti Kuntonen (SEL) och Timo Vallittu (TEAM).

En projektchef som är oberoende av medlemsförbunden och centralorganisationerna ska väljas för att bereda och koordinera det praktiska utredningsarbetet. Styrguppen ska senare också utse beredningsarbetsgrupper.

Utredningen framskrider så att man under våren väljer projektchef och definierar centralorganisationens strategi och grunduppgifter. Under hösten bereder arbetsgrupperna förslag som de fackförbund som är med i planeringsarbetet tar ställning till. Målet är att den nya centralorganisationen kommer igång med sin verksamhet i början av år 2017.

Hittills har sammanlagt 44 fackförbund anmält sig med i planeringen av den nya centralorganisationen. De representerar 1,7 miljoner löntagare och ensamföretagare. Det går fortfarande att anmäla sig med i beredningsarbetet.

Tilläggsuppgifter:

Jarkko Eloranta, telefon 0400 912 399
Liisa Halme, telefon 050 424 5301
Pertti Porokari, telefon 040 583 3476

Bildmaterial från förbundens möte den 12.2.2015:

http://91.219.174.19/wshare/wmailer/150212-095159.htm

http://91.219.174.19/wshare/wmailer/150212-095548.htm

http://91.219.174.19/wshare/wmailer/150212-095716.htm

Senaste artiklarna

4.10.2022

SuPer och Tehy accepterade förlikningsförslaget: Avtalet för social- och hälsovården har ett eget löneprogram, coronaersättning och flera förbättringar av arbetsvillkoren

3.10.2022

SuPer och Tehy: Riksförlikningsmannen har lämnat ett förlikningsförslag

29.8.2022

VALET AV MEDLEMMAR TILL REGIONVERKSAMHETEN FÖR 2023-2024 ÄR I GÅNG!

2.6.2022

Avtal om tystnadsplikt förbryllar många sommarjobbare

4.5.2022

”Ungas rättigheter i arbetslivet måste respekteras på samma sätt som alla andras” – Avgiftsfria Sommarjobbarinfo hjälper sommarjobbare igen i år

17.3.2022

Arbetsmarknadsorganisationerna påminner om att Rysslands attack mot Ukraina inte berättigar till diskriminering på arbetsplatserna

16.3.2022

SuPer och stiftelsen La Carita belönade Esselunden, en enhet med effektiverat serviceboende

24.2.2022

FFC, Akava och STTK fördömer kraftigt Rysslands angrepp mot Ukraina och stöder EU:s sanktioner