Livscykelmodell för arbetslivet förlänger karriären

Livscykelmodell för arbetslivet förlänger karriären-handbok för utarbetandet av åldersprogram har
nu utkommit på svenska.

Livscykelmodellen för arbetslivet ger en bred kunskapsbas för utarbetandet av åldersprogram. I modellen presenteras flera delområden, bland annat åldersmedvetet ledarskap, planering av arbetslivet och längre arbetskarriärer, kompetens, arbetstidsarrangemang, anpassning av arbetet, hälsoundersökningar samt främjande av sunda levnadsvanor och livshantering. I materialet beskrivs också hur åldersprogram omsätts i praktiken och hur resultaten och effekterna bedöms.

Arbetet bygger på de centrala arbetsmarknadsorganisationernas ramavtal (2011) och avtal om arbetskarriärer (2012).

Handboken är i pdf-format och kan fritt användas och laddas genom följande länk. Var vänlig och förmedla meddelandet till dina intressentgrupper.

http://www.ttk.fi/sv/aktuell/livscykelmodellen_for_arbetslivet_-_ett_satt_att_forlanga_arbetskarriarerna.4085.news

Senaste artiklarna

15.5.2023

Arbetsmarknadens centralorganisationer: Delat familjeansvar ökar välbefinnandet i arbetet och jämlikheten i arbetslivet

9.5.2023

STTK: För att bemöta Finlands utmaningar behövs en handlingskraftig och samarbetsfokuserad regering

3.5.2023

NFS styrelse välkomnar nordisk trepartsdialog om grön och rättvis omställning

3.5.2023

Den avgiftsfria tjänsten Sommarjobbarinfo hjälper sommarjobbare

11.4.2023

STTK:s styrelse: Den nya regering ska utveckla arbetslivet genom samarbete

17.3.2023

Luca Visentini avskedades från tjänsten som generalsekreterare för IFS

10.3.2023

STTK:s styrelse: De offentliga finanserna ska stärkas, men inte på bekostnad av de svagaste

7.3.2023

JHL, Jyty och FOSU: Enighet om kommunernas och välfärdsområdenas löneförhöjningar – Lösningen är exceptionellt omfattande och gäller flera branscher