Livscykelmodell för arbetslivet förlänger karriären

Livscykelmodell för arbetslivet förlänger karriären-handbok för utarbetandet av åldersprogram har
nu utkommit på svenska.

Livscykelmodellen för arbetslivet ger en bred kunskapsbas för utarbetandet av åldersprogram. I modellen presenteras flera delområden, bland annat åldersmedvetet ledarskap, planering av arbetslivet och längre arbetskarriärer, kompetens, arbetstidsarrangemang, anpassning av arbetet, hälsoundersökningar samt främjande av sunda levnadsvanor och livshantering. I materialet beskrivs också hur åldersprogram omsätts i praktiken och hur resultaten och effekterna bedöms.

Arbetet bygger på de centrala arbetsmarknadsorganisationernas ramavtal (2011) och avtal om arbetskarriärer (2012).

Handboken är i pdf-format och kan fritt användas och laddas genom följande länk. Var vänlig och förmedla meddelandet till dina intressentgrupper.

http://www.ttk.fi/sv/aktuell/livscykelmodellen_for_arbetslivet_-_ett_satt_att_forlanga_arbetskarriarerna.4085.news

Senaste artiklarna

4.10.2022

SuPer och Tehy accepterade förlikningsförslaget: Avtalet för social- och hälsovården har ett eget löneprogram, coronaersättning och flera förbättringar av arbetsvillkoren

3.10.2022

SuPer och Tehy: Riksförlikningsmannen har lämnat ett förlikningsförslag

29.8.2022

VALET AV MEDLEMMAR TILL REGIONVERKSAMHETEN FÖR 2023-2024 ÄR I GÅNG!

2.6.2022

Avtal om tystnadsplikt förbryllar många sommarjobbare

4.5.2022

”Ungas rättigheter i arbetslivet måste respekteras på samma sätt som alla andras” – Avgiftsfria Sommarjobbarinfo hjälper sommarjobbare igen i år

17.3.2022

Arbetsmarknadsorganisationerna påminner om att Rysslands attack mot Ukraina inte berättigar till diskriminering på arbetsplatserna

16.3.2022

SuPer och stiftelsen La Carita belönade Esselunden, en enhet med effektiverat serviceboende

24.2.2022

FFC, Akava och STTK fördömer kraftigt Rysslands angrepp mot Ukraina och stöder EU:s sanktioner