Livscykelmodell för arbetslivet förlänger karriären

Livscykelmodell för arbetslivet förlänger karriären-handbok för utarbetandet av åldersprogram har
nu utkommit på svenska.

Livscykelmodellen för arbetslivet ger en bred kunskapsbas för utarbetandet av åldersprogram. I modellen presenteras flera delområden, bland annat åldersmedvetet ledarskap, planering av arbetslivet och längre arbetskarriärer, kompetens, arbetstidsarrangemang, anpassning av arbetet, hälsoundersökningar samt främjande av sunda levnadsvanor och livshantering. I materialet beskrivs också hur åldersprogram omsätts i praktiken och hur resultaten och effekterna bedöms.

Arbetet bygger på de centrala arbetsmarknadsorganisationernas ramavtal (2011) och avtal om arbetskarriärer (2012).

Handboken är i pdf-format och kan fritt användas och laddas genom följande länk. Var vänlig och förmedla meddelandet till dina intressentgrupper.

http://www.ttk.fi/sv/aktuell/livscykelmodellen_for_arbetslivet_-_ett_satt_att_forlanga_arbetskarriarerna.4085.news

Senaste artiklarna

19.1.2023

STTK: Ingen balans i ekonomin med kortsiktiga sparåtgärder och åtstramning för de mest utsatta  

16.12.2022

STTK:s enkät: Kraftigt stigande levnadskostnader oroar finländare

25.11.2022

STTK: I riksdagsvalet måste partierna fokusera på löntagarnas oro

23.11.2022

STTK:s styrelse: Skatterabatt fel signal till de som kämpar med kollapsad köpkraft

17.11.2022

FFC, Akava och STTK: Regeringens oförmåga att främja lönetransparens är ett bakslag för jämställdheten

8.11.2022

Har slaveriet förpassats till historien i Qatar?

4.10.2022

SuPer och Tehy accepterade förlikningsförslaget: Avtalet för social- och hälsovården har ett eget löneprogram, coronaersättning och flera förbättringar av arbetsvillkoren

3.10.2022

SuPer och Tehy: Riksförlikningsmannen har lämnat ett förlikningsförslag