Antti Palola

ordförande

Jag leder arbetet vid STTK:s kontor, förhandlingsverksamheten och samhällspåverkan. Jag ansvarar gentemot STTK:s representantskap och styrelse för organisationens verksamhet. Jag för ordet i STTK:s styrelse och arbetsutskott.