Inka Douglas

jurist, arbetslagstiftning

Sakkunnig på arbetslagstiftningen. Jag ansvarar bland annat för frågor i anslutning till arbetsavtalslagen, arbetstidslagen, arbetsolycksfallsförsäkringen och lönegarantin.

Osaamisalueet: