regionutveckling

Hur påverkar vi?

| 7.12.2022

Vår uppgift är att påverka överallt där beslut som gäller medlemmarnas välfärd och livskvalitet fattas.Vi bedriver intressebevakning inom... Läs mer

Hyvönen, Ulla

Ulla Hyvönen | 19.6.2019

Sakkunnig inom näringspolitik och regionalutveckling. Jag ansvarar för påverkan inom närings- och regionalpolitiken. Jag samordnar STTK:s region- och... Läs mer