henkilöstön edustaja

Henkilöstön edustaja on yrityksen työntekijöiden keskuudestaan valitsema henkilö, joka toimii työpaikalla luottamusmiehenä, luottamusvaltuutettuna, työsuojeluvaltuutettuna, työsuojeluasiamiehenä tai heidän varamiehenään. Osa henkilöstön edustajista voi hoitaa samaan aikaan useampia tehtäviä.

Henkilöstön edustajat neuvovat, tukevat ja neuvottelevat työntekijöiden palkkaukseen, työaikoihin, työpaikkojen säilymiseen, työsuojeluun ja työsuhdeturvaan liittyvistä kysymyksistä. He ovat myös työyhteisöjen laaja-alaisia kehittäjiä yhdessä työpaikan johdon kanssa. Tähän työhön henkilöstön edustajille on varattava riittävästi aikaa ja asianmukaisen työvälineet. Lisäksi henkilöstön edustajat tarvitsevat tietoa, osaamista, yhteistyökumppaneita, vuorovaikutusta ja uusia ajatuksia.

Tiedote

Paikallisen sopimisen lisääminen edellyttää luottamusta

Antti Palola | 6.5.2015

Luottamuksen ilmapiiriä suomalaisilla työpaikoilla täytyy vahvistaa, jotta työelämän kehittäminen paikallisella tasolla voi onnistua. Digitalisaatio ja koko työelämän murros... Lue lisää

Työmarkkinajärjestöjen yhteinen malli henkilöstö- ja koulutussuunnitelman laatimiseksi

| 20.3.2014

Työmarkkinajärjestöjen yhteinen malli henkilöstö- ja koulutussuunnitelman laatimiseen.

Henkilöstön edustaja barometri 2013

Erkki Auvinen | 31.12.2013

Opas sukupuolivaikutusten arviointiin

| 2.10.2013

Työpaikoille tarkoitettu opas, jossa kerrotaan, miten työpaikalla voidaan edistää tasa-arvoa lakisääteisen sukupuolivaikutusten arvioinnin kautta.

Henkilöstön edustaja barometri 2011

Erkki Auvinen | 19.5.2011

PT-STTK Luottamusmiessopimus

| 3.10.2002