työaika

Työaika on se aika, jonka käytät työntekoon ja olet velvollinen olemaan työpaikalla tai muutoin työnantajan käytettävissä. Matkustamiseen käytetty aika ei ole työaikaa, ellei sitä voida pitää työsuorituksena. Liikkuvassa työssä myös työkohteiden välinen aika katsotaan työajaksi.

Työaikalain mukainen säännöllinen enimmäistyöaika on enintään kahdeksan tuntia vuorokaudessa tai 40 tuntia viikossa. Useilla aloilla säännöllinen viikoittainen työaika on työehtosopimuksilla sovittu lyhyemmäksi. Säännöllistä työaikaa voidaan tehdä eri tavoin joko kiinteänä työaikana, vuorotyönä tai jaksotyönä. Työaika voi joustaa päivittäin, viikoittain ja kuukausittain, mutta säännöllisen työajan on tasoituttava työaikalain tai alan työ- tai virkaehtosopimuksen mukaisesti. Työntekijä on lähtökohtaisesti aina oikeutettu vähintään työaikalaissa säänneltyihin vähimmäislepoaikoihin.

Työaikaa koskevia määräyksiä on niin lainsäädännössä kuin ammattiliittojen neuvottelemissa työ- ja virkaehtosopimuksissakin. Esimerkiksi ylityön, sunnuntaityön ja yötyön tekeminen ja niistä maksettavat korvaukset saattavat vaihdella eri alojen välillä.

Tiedote

Suomalaiset ottaisivat mieluummin maltilliset korotukset kuin pidentäisivät työaikaansa

| 8.6.2015

// Kysely tehtiin 1. – 4. kesäkuuta, ja tämä artikkeli ilmestyi ensimmäisen kerran jo kesäkuussa.  // Suomalaiset hyväksyisivät... Lue lisää

Tiedote

STTK:n Antti Palola: Jäitä hattuun työajan pidentämiskeskustelussa

| 29.5.2015

STTK:n puheenjohtaja Antti Palola toppuuttelee yhteiskuntasopimuksen ympärillä käytävää keskustelua työaikojen pidentämisestä.– Niin kauan kuin muistan, on väitetty, että... Lue lisää

Tiedote

STTK:n johtaja Katarina Murto: Työaikalain lähtökohtana työntekijän suojelu

Katarina Murto | 19.3.2015

Sitra on teettänyt selvityksen suomalaisen työaikasääntelyn nykytilasta ja kehittämistarpeista. STTK:n johtajan Katarina Murron mielestä voimassa oleva työaikalaki ei... Lue lisää

Tiedote

Antti Palola: Eläkeratkaisun tarjottava ikääntyville työaikajoustoja

Antti Palola | 5.9.2014

Eläkeneuvotteluissa on otettu aikalisä ja neuvottelujen on määrä jatkua maanantaina. Antti Palola korostaa, että eläkeratkaisu on kuin palapeli,... Lue lisää

Tiedote

STTK:n Antti Palola: Eläkeratkaisu pidentää myös työaikoja

Antti Palola | 20.8.2014

STTK:n puheenjohtaja Antti Palolan mielestä työurien pidentyminen johtaa myös työaikojen pidentymiseen.– Elinikäisen työajan pidentäminen on järkevämpää kuin viikkotyöajan... Lue lisää

Douglas, Inka

Inka Douglas | 4.10.2013

Työlainsäädännön asiantuntija. Vastaa mm. työsopimuslakiin, työaikalakiin, työtapaturmavakuutukseen sekä palkkaturvaan liittyvistä asioista. , etunimi.sukunimi@sttk.fi, 040 154 8960,