eläkeuudistus

Vuonna 2017 voimaan tulleen eläkeuudistuksen tavoitteena oli varmistaa riittävä eläketurva ja sukupolvien välinen oikeudenmukaisuus sekä turvata työeläkkeiden kestävä rahoitus. STTK oli sopimassa eläkeuudistuksesta työmarkkinakeskusjärjestöjen kanssa. Eläkeuudistus koskee sekä yksityisten alojen että julkisten alojen eläkejärjestelmää. Uudistuksessa työeläkkeisiin tehtiin useita muutoksia, jotka vaikuttavat sekä eläkkeelle siirtymiseen että eläkkeen kertymiseen. Voimaan tulivat myös kaksi uutta eläkelajia: osittainen varhennettu vanhuuseläke ja työuraeläke.

Sorry, nothing to display.