sosiaali- ja terveydenhuolto

Sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelut ovat keskeinen osa meille kaikille tärkeää turvaverkkoa, ja kaikki osallistumme kollektiivisesti niiden rahoittamiseen. Ne ovat hyvinvointivaltion palveluja asukkaidensa parhaaksi. Yksityiset palveluntuottajat ja järjestöt täydentävät palvelukokonaisuutta.

Sote-alan ammattilaisten lukumääräisesti suurimmat ryhmät ovat järjestäytyneinä STTK:laisiin liittoihin. Laadukas ja kustannustehokas sosiaali- ja terveydenhuolto toteutuu, kun kaikki ammattilaisryhmät saavat käyttää koko osaamisensa potilaan ja asiakkaan parhaaksi. Tulevaisuuden palvelujen kehittämisessä on tärkeätä lisätä taloudellisen sosiaaliturvan ja sote-palvelujen yhteensovittamista.

Lausunto

Sairaankuljetuksen kustannusten korvaustaksan väliaikainen muuttaminen

Ida Nummelin | 12.5.2022

STTK:n lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle STTK pitää esitystä kannatettavana ja katsoo, että sairaankuljetuksen kustannusten korvaustaksan väliaikainen korottaminen on... Lue lisää

Lausunto

Sairausvakuutuksesta korvattava taksimatka

Ida Nummelin | 12.5.2022

STTK:n lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle STTK pitää esitystä kannatettavana ja katsoo, että sairausvakuutuksesta korvattavan taksimatkan enimmäishinnan korottaminen on... Lue lisää

Lausunto

Hallituksen esitysluonnos eduskunnalle laeiksi työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta ja kotoutumisen edistämisestä annettujen lakien muuttamisesta

Ida Nummelin | 4.5.2022

STTK:n lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle STTK katsoo, että järjestämisvastuun siirtämisestä aiheutuvat muutokset on huomioitu riittävällä tavalla tekstimuutoksissa. Luonnoksen... Lue lisää

Lausunto

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnasta

Ida Nummelin | 27.4.2022

STTK:n lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle Lausunnonantajan lausunto, lausuntopalvelu.fi 1. Onko lain soveltaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuussa oleviin tahoihin... Lue lisää

Tiedote

Hallituksen luovuttava Kela-korvausten leikkauksesta

Antti Palola | 3.3.2022

EK, SAK, Akava ja STTK ovat huolissaan Kela-korvausten mahdollisesta leikkauksesta. ─ Käsityksemme mukaan maan hallitus on valmistelemassa lakiesitystä,... Lue lisää

Liittojen tiedotteet

SuPerin Paavola: Valtion on osallistuttava rahallisesti hoitajapulan ratkaisemiseen

| 23.8.2021

Sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelujen turvaaminen on kuntien lisäksi valtion vastuulla, muistuttaa SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola. Hoitajapula heikentää palvelujen saatavuutta... Lue lisää