Kuntavaalit käynnissä – webinaarisarja vaalien teemoista

Kuntavaalit järjestetään kesäkuussa 2021. STTK teki webinaarisarjan, joka pureutuu tulevan valtuustokauden kysymyksiin eri kunnissa ympäri Suomen.

Kuntien talous ja elinvoima koronan jälkeen – tulevan valtuustokauden uhat ja mahdollisuudet
Keskustelemassa: Arno Ahosniemi, päätoimittaja, Kauppalehti / Patrizio Lainà, pääekonomisti, STTK / Sanna Lehtonen, kuntatalouden asiantuntija, OKM / Timo Vesala, pääekonomisti, Kuntarahoitus Keskustelun juontajana STTK:n yhteiskuntavaikuttamisen päällikkö Elena Gorschkow

Kuntien talouden kestävyys on erityisesti koronan jälkeen koetuksella, eriarvoisuuden kasvaessa. Samanaikaisesti kuntien talouteen kohdistuu väestörakenteen myötä rakenteellisia haasteita ja kuntatasolle on tulossa suuria mullistuksia mm. sote-uudistuksen ja oppivelvollisuusiän noston toteutusten myötä. Kestääkö kuntien talous ja miten?

Ympäristö ei odota – kuinka kunnat vastaavat haasteeseen?
Keskustelemassa: Minna Arve, Turun kaupunginjohtaja; Jyri Seppälä, johtaja, Syke; Leila Kurki, asiantuntija, STTK ja Atte Ahokas, ilmastoaktivisti Keskustelun juontajana STTK:n yhteiskuntavaikuttamisen päällikkö Elena Gorschkow

Suomen hiilineutraalitavoitteet edellyttävät myös kunnilta toimia tulevalla valtuustokaudella. Ekologinen jälleenrakentaminen tuo paikallistasolle murroksen, jota on ratkottava kuntatasolla. Kuinka tämä toteutetaan sosiaalisesti, ekologisesti, taloudellisesti ja alueellisesti reiluksi koetulla tavalla?

Osaaminen tukee kunnan elinvoimaisuutta – mitä jatkuva oppiminen tarkoittaa käytännössä?
Keskustelemassa: Mervi Vidgren, rehtori, Savonia – Antti Lahti, kuntayhtymäjohtaja, Sasky – Oona Löytänen, puheenjohtaja SAMOK – Kirsi Heinivirta, suunnittelupäällikkö, Opetus- ja kulttuuriministeriö & Keskustelun juontajana STTK:n yhteiskuntavaikuttamisen päällikkö Elena Gorschkow

Soten siirtyessä maakuntiin osaamisesta ja sivistyksestä tulee kuntien suurin tehtävä. Syntyvyyden lasku tulee muuttamaan dramaattisestikin kuvaa, mille väestölle opetusta ja koulutusta kunnissa järjestetään. Samaan aikaan esim. väestön ikääntyminen haastaa osaavan työvoiman saatavuuden eri alueilla ja toimialoilla. Miten näihin haasteisiin voidaan vastata kunnissa ja alueilla? Mitkä kunnat/alueet tulevat selviämään voittajina näistä haasteita ja miksi?

Meneekö soteuudistus maaliin – mitä tämä tarkoittaa kunnille?

Sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät tulevassa maakuntauudistuksessa maakuntien vastuulle. Kuinka rajapinnat ja yhteistyö saadaan kuntien sekä hyvinvointialueiden välillä toimiviksi? Mikä jää kuntien rooliksi terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi?

Palvelut kunnissa soteuudistuksen jälkeen – kuinka edistetään kuntalaisten hyvinvointia?


Vuoden 2020 puolella käydyt keskustelut kuntavaaliteemoihin liittyen:

Hyvinvointialueet ja palvelut kunnissa soteuudistuksen jälkeen

Soteuudistusta on odotettu kauan ja sen uskotaan tuovan kustannustehokkuutta, laatua ja tasa-arvoa palveluihin sekä helpottavan kuntien taloutta. Miten käy hyvinvoinnin hyvinvointialueilla? Mistä se syntyy ja kuinka sotetyöntekijät pidetään mukana muutoksessa? Huomaavatko kuntalaiset uudistuksen palveluissaan? 

Keskustelemassa perhe- ja peruspalveluministerin erityisavustaja Laura Lindeberg ja STTK:n puheenjohtaja Antti Palola. Keskustelun juontaa STTK:n yhteiskuntavaikuttamisen päällikkö Elena Gorschkow

Osallistu keskusteluun Youtuben chatissa.

Ilmastotoimet ja kuntapäätöksenteko

Kesäkuussa 2020 julkaistiin kuntapäättäjille suunnatun “Ilmassa ristivetoa – löytyykö yhteinen ymmärrys?” -kyselytutkimuksen tulokset. Tuloksen mukaan kuntapäättäjät ovat huolissaan yhteiskunnallisen vastakkainasettelun lisääntymisestä ilmastotoimenpiteissä sekä pelko niiden kustannusten epätasa-arvoisesta jakautumisesta eri väestöryhmien ja alueiden välillä. Onko pelko aiheellinen ja mitä toimenpiteitä pitää vauhdittaa tulevalla valtuustokaudella Suomen hallituksen hiilineutraaliustavoitteen saavuttamiseksi? Ja ennen kaikkea: miten ne tulevat näkymään kuntalaisten arjessa? 

Keskustelemassa ympäristöministerin erityisavustaja Riikka Yliluoma ja STTK:n puheenjohtaja Antti Palola. Keskustelun juontaa STTK:n yhteiskuntavaikuttamisen päällikkö Elena Gorschkow

Osallistu keskusteluun Youtuben chatissa.

Kuinka kuntatalous kestää koronakriisin jälkeen?

Kuntataloutta on jo pitkään vaivannut tulo- ja menokehityksen rakenteellinen epäsuhta. Miten tätä voidaan tasapainottaa, etenkin koronakriisin jälkeen? Onko kuntatalousohjelma riittävä ja mitä asioita tulisi ottaa huomioon seuraavalla valtuustokaudella? Kuinka varmistetaan kuntasektorin työntekijöiden hyvinvointi ja jaksaminen? 

Katso tallenne kuntaministerin erityisavustaja Minna Salmisen ja STTK:n puheenjohtaja Antti Palolan keskustelusta. Juontajana STTK:n yhteiskuntavaikuttamisen päällikkö Elena Gorschkow

Keskustelun aiheena: Kuinka kuntatalous kestää koronakriisin jälkeen?