Fackförbunden inom STTK

Fackförbunden arbetar för positiva förändringar av olika faktorer som ingår i arbetslivet. Medlemskap i ett fackförbund ger också arbetstagaren den bästa tryggheten i vårt föränderliga arbetsliv. Fackförbunden arbetar kontinuerligt för att lagar och avtal ska ge medlemmarna de största möjliga fördelarna och de bästa förmånerna.

Som medlem kan du alltid vända dig till ditt fackförbund i ärenden som gäller problem inom arbetslivet. Vi hjälper dig med professionella juridiska tjänster och via förtroendemän som arbetar på arbetsplatserna. Fackförbunden erbjuder även sina medlemmar hjälp och handledning i arbetslivets olika brytningsfaser, vid arbetssökning, arbetslöshet, när du går på familjeledighet eller när du överväger omskolning för någon annan bransch. Massor av kunskap finns på bara ett telefonsamtals eller ett e-postmeddelandes avstånd.

Sök upp ett lämpligt fackförbund, anslut dig, och kom med och arbeta för ett ännu bättre arbetsliv!