STTK:s ordförande Antti Palola: Regeringens främsta mål bör vara att minska arbetslösheten


Antti Palola, STTK

Regeringssonderaren Juha Sipilä har meddelat vilka partier som kommer att ingå i den nya regeringen och förhandla om regeringsprogrammet.

STTK:s budskap till regeringsförhandlingarna är att Finlands framgång skapas av ekonomisk tillväxt som uppstår av arbete och välfärd.

–  Tyngdpunkten bör ligga i att främja tillkomsten av nya arbetsplatser, i att minska långtidsarbetslösheten och motverka ungdomsarbetslösheten. Man bör öka de offentliga investeringarna genast i början av valperioden, till exempel i it-förbindelser i hela landet och i bostads- och renoveringsbyggen, säger ordförande Antti Palola.

Den offentliga ekonomin är misskött och skulden ökar. Finland har inte längre råd med att höja löntagarnas skatter. Om det finns ett eventuellt spelrum i beskattningen, bör man genomföra måttliga skattelättnader för små- och medelinkomsttagarna.

– Den offentliga ekonomin förbättras genom att minska arbetslösheten. Det behövs också strukturella reformer för att stärka den offentliga ekonomin på lång sikt. STTK hoppas på att projekten som inte slutförts, såsom social- och hälsovårdsreformen, blir klara snabbt.

Man bör fatta beslut om anpassningsåtgärderna redan i början av valperioden, men de bör verkställas stegvis under de närmaste åren.

Utbildningens betydelse framhävs allt starkare i och med att digitaliseringen framskrider och arbetslivets brytningstid syns allt klarare.

– Man sparar på fel ställe om sparåtgärderna riktas till utbildning och stärkandet av kunnandet. Hela åldersklassen bör garanteras minst andra gradens utbildning och resurserna för vuxenutbildningen bör tryggas. Utbildning är också det bästa omställningsskyddet, bland annat i samband med uppsägningar.

Det bör finnas utrymme för rent spel

Palola önskar sig att Finland är ett avtalssamhälle även i fortsättningen. Under ekonomiskt svåra tider stärkts motsättningarna lätt, men vi borde inte glömma våra styrkor till vilka hör komma överens tillsammans.

– Den nya regeringen bör ha som målsättning att utveckla samhället balanserat och rättvist. Det bör finnas utrymme för rent spel och måtta. Om man försämrar situationen för löntagarna uppstår samhällelig instabilitet, och dess konsekvenser kan vara allvarliga.

Trepartssamarbetet har visat sig vara ett bra sätt att lösa svåra frågor kontrollerat när ekonomi- och arbetslivspolitiken ska sammanjämkas och när arbetslivs- och socialfrågor ska beredas.