varhaiskasvatus

Hoidon, kasvatuksen ja opetuksen kokonaisuus tukemaan alle kouluikäisten lapsien kasvua, kehitystä, hyvinvointia ja oppimista. Laadukas varhaiskasvatus on lapsen etu ja oikeus, joka samalla mahdollistaa myös molempien vanhempien työssäkäynnin.

Varhaiskasvatus on siten myös yksi tärkeä taustatekijä tasa-arvoisen työelämän rakentamisessa. Toimiva henkilöstörakenne varhaiskasvatuksessa edellyttää riittävästi lastenhoitajia ja varhaiskasvatuksen lähihoitajia, joilla on myös tarvittava lääkehoidon ja erilaisten perheiden tukemiseen tarvittava osaaminen. Jokin krooninen sairaus on n. 20 % lapsista, ja kaikkien lapsien oikeus on turvallinen hoitopäivä varhaiskasvatuksen palveluissa.

Moniammatilliset, toistensa osaamista arvostavat tiimit tukevat lapsien kehitystä ja luovat laadukkaat palvelut. Perheiden ja lapsien hyvinvointi edellyttää myös tiivistä yhteistyötä muiden sektoreiden, kuten sosiaali- ja terveyspalveluiden kanssa.

Liittojen tiedotteet

Avoin kirje Kouvolan kaupunginhallituksen jäsenille

| 16.12.2019

Kouvolan kaupunginhallitus käsittelee yt-neuvottelujen tuloksen kokouksessaan maanantaina 16.12.2019. Työnantaja esittää koko henkilöstön lomauttamista, tietyin rajauksin, jopa kolmeksi viikoksi.... Lue lisää

Liittojen tiedotteet

Tehy: Lastenhoitajat hätää kärsimässä

| 2.12.2019

Varhaiskasvatuksessa työskentelevien lastenhoitajien uupumus on lisääntynyt hälyttävästi. Tilanne käy ilmi Tehyn varhaiskasvatuksessa työskenteleville lastenhoitajille suunnatusta kyselystä. Kyselyyn vastasi... Lue lisää

Liittojen tiedotteet

Tehyn valtuusto: Työnantajan otettava kantaa sote-alan syveneviin ongelmiin

| 27.11.2019

Sosiaali- ja terveysala sekä varhaiskasvatus kohtaavat yhä enenevässä määrin ongelmia, jotka vaativat ratkaisuja. Ratkaisut kiinnostavat työntekijöiden lisäksi myös... Lue lisää

Blogi

Ihanaa – kerran vuodessa

Riitta Työläjärvi | 22.11.2019

Vietämme lasten oikeuksien viikkoa. Jokainen lapsi on ainutkertaisen tärkeä ja ansaitsee aikuisten ja yhteiskunnan täyden tuen yksilölliselle kasvulleen... Lue lisää

Liittojen tiedotteet

SuPer: Lastenhoitajien on päästävä täydennyskoulutukseen

| 30.9.2019

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer vaatii, että varhaiskasvatuksen lastenhoitajien (jatkossa lastenhoitajat) on päästävä täydennyskoulutukseen. – SuPer on muistuttanut... Lue lisää

Liittojen tiedotteet

Jyty: Subjektiivinen varhaiskasvatusoikeus edistää työllisyyttä ja vähentää syrjäytymistä

| 29.8.2019

Ammattiliitto Jyty kannattaa subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden palauttamista kokoaikaiseksi. Subjektiivinen varhaiskasvatusoikeus vähentää lasten syrjäytymistä ja helpottaa erityisesti työttömien ja epätyypillisissä... Lue lisää