Tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus

Isä ja lapsi päiväkodissa

Tasa-arvo on Suomessa yleisesti tunnustettu yhteiskunnan ja työelämän perusarvo. Koko yhteiskunnan etu on se, että kaikilla suomalaisilla on työtä ja voimme tasa-arvoisesti osallistua yhteiskunnan rakentamiseen. Kannatamme palkkatasa-arvoa, tasaista tulonjakoa sekä kestävää ja oikeudenmukaista verotusta, jolla rahoitetaan hyvinvointiyhteiskunnan palvelut kaikille suomalaisille.

Tarvitaan perhevapaauudistus

Tasa-arvoiseen työelämään kuuluu perhevapaiden oikeudenmukainen jakautuminen, joka on sekä lasten että vanhempien etu. Tarvitaan perhevapaauudistus, joka turvaa vanhempien tasavertaiset mahdollisuudet osallistua lasten hoitoon ja oman työuransa kehittämiseen. Parempi työn ja perhe-elämän yhteensovittaminen sekä perhevapaiden tasaisempi jakautuminen rakentavat oikeudenmukaisempaa ja hyvää työelämää. Uudistuksia tehdessä on huomioitava erilaiset perhemallit.

Palkkatasa-arvo ja oikeudenmukainen palkitseminen

Sukupuolten välistä palkkatasa-arvoa voidaan parantaa lisäämällä palkkojen avoimuutta ja antamalla henkilöstön edustajille tarvitut tiedot edustamiensa henkilöiden yksilöidyistä palkoista. Palkankorotusten yhteydessä naisille maksettava erillinen erä voisi olla yksi tapa kaventaa palkkaeroa.

Palkitsemisen tulee olla oikeudenmukaista ja palkitsemisessa on huomioitava kaikki työyhteisön jäsenet. Työntekijöiden motivaatioon vaikuttaa olennaisesti oikeudenmukaisuuden kokemus ja se, saako tuloksesta oikeudenmukaisen korvauksen. Suomessa tuloerot ovat kansainvälisesti vertailtuna pienet, mutta siitä huolimatta tuloerojen kehitystä on seurattava ja siitä keskusteltava.

Tasa-arvoinen palkkas

Tasa-arvo työyhteisöissä

Työntekijöitä on kohdeltava tasa-arvoisesti ja tasapuolisesti työsuhteen muodosta, iästä, sukupuolesta, etnisestä taustasta, vakaumuksesta tai seksuaalisesta suuntautumisesta riippumatta. Työelämän pelisääntöjen, perusoikeuksien ja velvollisuuksien on oltava kaikille samat.

Tasa-arvoon mahdollisesti liittyvistä ongelmista on tärkeää käydä avointa ja rehellistä keskustelua työyhteisöissä. Kaikkeen syrjintään on otettava jokaisessa työyhteisössä nollatoleranssi. Osana tasa-arvosuunnittelua voidaan esimerkiksi laatia menettelytapaohjeet syrjintätapausten ehkäisyyn ja selvittämiseen.