Vaikuttavaa edunvalvontaa

Tehtävämme on vaikuttaa kaikkialla, missä jäsenistön hyvinvoinnista ja elämänlaadusta päätetään. Teemme edunvalvontaa sopimustoiminnassa, vaikuttamalla yhteiskunnalliseen päätöksentekoon sekä osallistumalla lainsäädännön kehittämiseen. Olemme uudistusmielinen ja poliittisesti moniarvoinen järjestö, joka tekee aktiivista yhteistyötä eri yhteiskunnallisten toimijoiden kanssa.

Emme tue taloudellisesti puoluepoliittista toimintaa ja lobbauksen läpinäkyvyys on meille tärkeä arvo.

Yhdessä sopien

Suomi on sopimusyhteiskunta, jossa monien yhteiskunnan kehittämisen kannalta keskeisten asioiden päättämiseen haetaan mahdollisimman suuren joukon sitoumus. Tämä sopimisen malli on nimeltään kolmikanta. Siinä palkansaajajärjestöjen, työnantajajärjestöjen ja maan hallituksen edustajat sitoutuvat edistämään yhteisesti neuvoteltuja tavoitteita.

Sopimista edeltää neuvottelutoiminta, jossa kukin taho ajaa omia tavoitteitaan. Saavutettu neuvottelutulos, on aina näiden tavoitteiden kompromissi. Yhteistyöllä saavutetaan kuitenkin enemmän ja pitkäjänteisempiä tuloksia, kuin yksikään taho kykenisi yksin saamaan aikaan.

Lähellä sinua

Työpaikoilla valitut henkilöstön edustajat, kuten luottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut, ovat työyhteisöjen laaja-alaisia kehittäjiä yhdessä työpaikan johdon kanssa. He ovat työntekijöiden itselleen valitsemia edustajia, jolla on suora linkki omaan ammattiliittoon. Henkilöstön edustajia voidaan kutsua myös työelämän tietopankeiksi, jotka tuntevat oman alansa työehdot kuin omat taskunsa.

Vaikuttavaa aluetoimintaa

STTK:n alue- ja paikallistoiminta kokoaa yhteen ammattiliittojen eri aloilla työskenteleviä toimijoita. Sen tehtävä on vaikuttaa monipuolisen ja kestävän elinkeinorakenteen kehittämiseen eri puolilla Suomea, jotta suomalaisille riittäisi töitä tulevaisuudessakin. Vaikuttamistyön piiriin kuuluvat myös kaikki jäsenten arkeen kuuluvat asiat, kuten asuminen, hyvinvointipalvelut, koulutus, syrjäytymisen ehkäisy tai vaikkapa liikennepolitiikka.

STTK on johdonmukainen ja tavoitteellinen vaikuttaja, jonka näkemyksiä kuunnellaan yhteiskunnallisessa keskustelussa.

Kansainvälistä vaikuttamista

Meitä koskevia päätöksiä tehdään yhä useammin Suomen rajojen ulkopuolella. Esimerkiksi suuri osa työlainsäädännöstä valmistuu EU:ssa. EU-tasolla tuotetaan enenevässä määrin myös sitovia sopimuksia tai toimintaa ohjaavia suosituksia. STTK tekee kansainvälistä yhteistyötä erityisesti eurooppalaiseen ja lähialueiden edunvalvontaan painottuen, mutta myös maailmanlaajuisesti. Yhteistyöllä varmistetaan meille keskeisille tavoitteille suurempi vaikuttavuus.