Perustietoa jäsenistä

Jäseniimme kuuluu asiantuntijoita ja ammattilaisia erilaisin koulutustaustoin. He työskentelevät esimerkiksi teollisuudessa, terveydenhuollossa ja palvelualoilla.

Jäsenistä noin 76 % on naisia.Perustietoa jäsenistä
Jäsenen keski-ikä on noin 49 vuotta.
Jäsen työskentelee viikossa keskimäärin 38,3 tuntia.
Keskipalkka 3050 €/kk.

Koulutustaso

ammattikorkeakoulututkinto 30 %
yliopisto- tai tiedekorkeakoulututkinto 5 %
toisen asteen ammatillinen tutkinto 27 %
opistotutkinto 31 %
muu 7 %

Perustietoa STTK:n jäsenistäTyönantaja

julkinen sektori 55 %
yksityinen sektori 45 %

Palvelusuhteen laji

pysyvä työsuhde 88 %
määräaikainen työsuhde 12 %