Päätöksenteko ja valmistelu

Puheenjohtaja Antti Palola

Ammattiyhdistysliikkeen toiminta rakentuu edustuksellisen demokratian periaatteiden mukaisesti. Jokainen keskusjärjestön päätöksentekoon osallistuva toimija on valikoitunut tehtäväänsä äänestyksen kautta ja saa valtuutuksensa oman liittonsa jäsenistöltä.

Edustajisto ja hallitus

Ylintä päätösvaltaa STTK:ssa käyttää 60-jäseninen edustajisto, joka määrittää järjestön toiminnan tärkeimmät suuntaviivat.  Edustajisto kokoontuu kaksi kertaa vuodessa ja sen toimikausi on neljä vuotta. Edustajiston järjestäytymiskokous valitsee STTK:n puheenjohtajan ja hallituksen sekä edustajiston puheenjohtajiston.

STTK:n hallitus vastaa toiminnasta edustajistolle. Se valmistelee edustajistossa käsiteltävät asiat sekä toimeenpanee edustajiston päätökset. Hallitus hyväksyy STTK:n neuvottelutoiminnassa syntyneet neuvottelutulokset. Se tekee myös STTK:n toimiston toimintaan liittyvät päätökset. Hallitus kokoontuu kuukausittain. Asioiden valmisteluun osallistuu hallituksen työvaliokunta, joka koostuu STTK:n suurimpien jäsenliittojen edustajista.

Toimisto

STTK:n toimisto on järjestön puheenjohtajan työrukkanen edunvalvonnassa, neuvottelutoiminnassa ja yhteiskuntavaikuttamisessa. Toimiston henkilöstö koostuu eri alojen asiantuntijoista, joiden tehtävänä on toteuttaa hallituksen linjaamat asiat. Lisäksi STTK:ssa toimii liittojen asiantuntijoista koottuja toimikuntia ja valmisteluryhmiä, joissa käsitellään ja valmistellaan edunvalvonnan ja järjestötoiminnan asioita.

Lisätietoja (pdf):
STTK Hallitus 2017-2021
STTK:n edustajiston jäsenet ja yleisvarajäsenet 2017-2021
STTK:n hallinnon tasa-arvotilanne