Osana jäsenten arkea

Työpaikoilla valitut henkilöstön edustajat, kuten luottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut, ovat työyhteisöjen laaja-alaisia kehittäjiä yhdessä työpaikan johdon kanssa. He ovat työntekijöiden itselleen valitsemia edustajia, jolla on suora linkki omaan ammattiliittoon. Henkilöstön edustajia voidaan kutsua myös työelämän tietopankeiksi, jotka tuntevat oman alansa työehdot kuin omat taskunsa.

STTK:n alue- ja paikallistoiminta kokoaa yhteen ammattiliittojen eri aloilla työskenteleviä toimijoita.  Sen tehtävä on vaikuttaa monipuolisen ja kestävän elinkeinorakenteen kehittämiseen eri puolilla Suomea, jotta suomalaisille riittäisi töitä tulevaisuudessakin. Vaikuttamistyön piiriin kuuluvat myös kaikki jäsenten arkeen kuuluvat asiat, kuten asuminen, hyvinvointipalvelut, koulutus, syrjäytymisen ehkäisy tai vaikkapa liikennepolitiikka.

Yhteistyöllä maailman paras työelämä ja hyvinvointi.

Opintososiaalisten ja koulutuspoliittisten asioiden edunvalvontaa hoitaa STTK-Opiskelijat. Se on opiskelijoiden oma järjestö, joka vaikuttaa, osallistuu, ottaa kantaa ja tiedottaa. STTK-Opiskelijat tekevät myös työtä opiskelijoiden ja nuorten työelämätietämyksen vahvistamiseksi.

Jos haluat vaikuttaa työpaikkasi tai alueesi asioihin, niin lähde mukaan oman ammattiliittosi ja STTK:n toimintaan. Tehdään yhdessä parempi arki!

kunnontyonpaiva