Meto

Meto – Metsäalan Asiantuntijat on metsä- ja luonnonvara-alalla työskentelevien edunvalvoja. Metolaiset toimivat metsäsektorilla erilaisissa asiantuntija-, esimies- ja johtotehtävissä sekä itsenäisinä yrittäjinä. www.luva.fi/metsaasiantuntijat/

Kommentointi ja paluuviitteet on nyt estetty.