Suomen Laivanpäällystöliitto

Suomen Laivanpäällystöliitto edustaa merenkulkualan päällystöä sekä merellä että maissa. www.seacommand.fi

Kommentointi ja paluuviitteet on nyt estetty.