Suomen Laivanpäällystöliitto

Suomen Laivanpäällystöliitto edustaa merenkulkualan päällystöä sekä merellä että maissa.
www.seacommand.fi/fi/etusivu

Kommentointi ja paluuviitteet on nyt estetty.