Suomen Konepäällystöliitto

Suomen Konepäällystöliiton jäsenistöä työskentelee esimerkiksi energialaitoksissa ja teollisuudessa, alusten konepäällikköinä, konemestareina ja sähkömestareina. www.konepaallystoliitto.fi

Kommentointi ja paluuviitteet on nyt estetty.