Jyty

Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty edustaa kunnissa, kuntayhtymissä, seurakunnissa sekä yksityisillä ja kolmannella sektorilla työskenteleviä perus- ja hyvinvointipalvelujen ammattilaisia. Jytyn ja jytyläisten keskeisiä ammattialoja ovat mm. sihteeri- ja hallintoala, nuoriso- ja järjestöala, sosiaaliala, kirjastoala ja kouluala (mm. koulunkäynnin ohjaajat). www.jytyliitto.fi

Kommentointi ja paluuviitteet on nyt estetty.