Jyty

Jytyn jäsenet työskentelevät pääasiassa kunnissa, kuntayhtymissä ja kunnan omistamissa osakeyhtiöissä sekä yksityisillä työnantajilla, järjestöissä ja seurakunnissa. Jytyssä on noin 50 000 jäsenetä ja jytyläisiä ammattinimikkeitä on kaikkiaan noin 2000. Jytyn keskeisiä ammattialoja ovat sihteeri- ja hallintotyö, nuoriso- ja järjestötyö, sosiaaliala, kirjastoala ja koulunkäynninohjaajat.
www.jytyliitto.fi

Kommentointi ja paluuviitteet on nyt estetty.