Tasa-arvo-opas

SAK:n, Akavan ja STTK:n laatima tasa-arvo-opas kaikkien työpaikkojen käyttöön.

"Tasa-arvon edistämisellä on suora yhteys työn tuloksellisuuteen ja työntekijöiden työhyvinvointiin. Sukupuolten välinen tasa-arvo lisää työntekijöiden työhyvinvointia ja oikeudenmukaisuuden kokemusta sekä työmotivaatiota. Työntekijöiden tyytyväisyydellä on myönteinen vaikutus asiakastyytyväisyyteen. Tasa-arvo parantaa organisaation imagoa ja työnantajakuvaa."