Osaamisen kehittämisen toimintamalli

Uusi osaamisen kehittämisen liittyvä taloudellinen kannuste on käytössä vuoden 2014 alusta alkaen. Koulutukseen liittyvän tuen saaminen edellyttää koulutussuunnitelman laatimista. Yhteistoimintalakien soveltamisalan piirissä oleville työnantajille se on pakollista. Pienille yrityksille se on vapaaehtoista.