Kansalaistutkimus osaamisen ja ammattitaidon kehittämisestä

Lisätietoja:

Riina Nousiainen

asiantuntija, koulutus ja osaaminen

Profiili

Suomalaiset kokevat tarvetta lisäkoulutukselle ja ovat halukkaita päivittämään osaamistaan. STTK:n elokuussa tekemään kyselyyn vastasi yli 2000 työikäistä suomalaista, joista 87 prosenttia oli halukas kehittämään osaamistaan.