Katariina Sahlberg

juristi, työlainsäädäntö

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasioiden asiantuntija. Olen kissoja rakastava koiraihminen.

Yhdenvertaisuuslain uudistus hyväksyttiin eduskunnassa – mikä muuttuu ensi vuonna?

Yhdenvertaisuuslain osittaisuudistus hyväksyttiin eduskunnassa ja uudistettu yhdenvertaisuuslaki tulee voimaan ensi kesäkuussa. Osittaisuudistus on monilta osin tervetullut, mutta puutteitakin... Lue lisää

SAK, Akava ja STTK: Hallituksen saamattomuus palkka-avoimuuden edistämisessä on takaisku tasa-arvolle

Palkansaajakeskusjärjestöt SAK, Akava ja STTK moittivat hallitusta palkka-avoimuusesityksen kaatamisesta. Pitkään valmisteltu lakiesitys palkka-avoimuuden edistämiseksi työpaikoilla kaatui hallituksen neuvotteluissa,... Lue lisää

STTK: Naisten ja miesten välinen palkkaero ennallaan, ratkaisu voisi olla palkka-avoimuuden lisääminen

STTK:n kyselyn perusteella yli puolet vastaajista on sitä mieltä, että perusteettomien palkkaerojen vähentämisessä on onnistuttu jokseenkin tai erittäin... Lue lisää

Työpaikan perhemyönteisyydestä hyötyvät kaikki

Valtaosa ihmisistä on tai on ollut osa perhettä jossain vaiheessa elämäänsä. Tilastokeskuksen perhetilaston mukaan vuoden 2020 lopussa Suomessa... Lue lisää

’’Riittää kun yrität parhaasi’’ – huono neuvo työelämässä

’’Riittää kun yrität parhaasi’’ on neuvo, joka annetaan usein työssä ahdistuneelle tai uupuneelle. Neuvolla on yleensä hyvä tarkoitusperä... Lue lisää

Lausuntopyyntö hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi Oikeusrekisterikeskuksen sidonnaisuus- ja sivutoimirekisteri sekä siihen liittyvät lait – HE eduskunnalle

STTK:n lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle Hallituksen esityksessä todetaan, että sen tavoitteena on lisätä sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla toimivien... Lue lisää