Katarina Murto

johtaja, edunvalvonta

Johtaa STTK:n edunvalvontaa, sopimustoimintaa ja työmarkkinapolitiikkaa. Vastuualueina erityisesti työelämä, työlainsäädäntö- ja sosiaaliturva-asiat sekä eläkepolitiikka.

Nuoren turva työelämässä on ammatillinen järjestäytyminen

Työmarkkinoiden ja työelämän muutokset ovat nopeita ja osin ennakoimattomia. Jatkuva oman osaamisen kehittäminen ja työelämän epävarmuuden sietäminen ovat... Lue lisää

Yhteistoimintalain uudistuksella voidaan lisätä luottamusta ja käytännön edellytyksiä paikalliseen sopimiseen

Yhteistoimintalain uudistusta on valmisteltu kolmikantaisessa työryhmässä yli puolitoista vuotta. Lainvalmistelu on vaativaa ja pitkäjänteistä työtä. Etenkin silloin, kun... Lue lisää

SAK, Akava ja STTK: Paikallisen sopimisen laajentaminen ohi tes-järjestelmän kriisiyttäisi työmarkkinat

Paikallisen sopimisen edistämisen suuntaviivoja on valmisteltu kolmikantaisessa työryhmässä budjettiriihtä varten. Työryhmä on jäänyt erimieliseksi, sillä Elinkeinoelämän keskusliiton ja... Lue lisää

Seksuaali- tai sukupuolivähemmistöön kuuluva on syrjinnästä vapaa vasta, kun Pride-viikko on tarpeeton

Perustuslaissa on todettu yksiselitteisesti: Ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä. Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan... Lue lisää

Sopimusyhteiskunnan murentaminen haastaa direktio-oikeuden

Koronapandemia on mullistanut globaalin talouden, ja valtava määrä ihmisiä on joutunut lomautetuiksi ja työttömiksi ympäri maailman. Miljoonat ihmiset... Lue lisää

STTK: Tasa-arvo-ohjelman toimenpiteissä edettävä määrätietoisesti kohti tuloksia

STTK kiittää hallitusta 25.6. julkistetusta laaja-alaisesta tasa-arvo-ohjelmasta, jossa on esitetty lukuisia toimenpiteitä tasa-arvon edistämiseksi yhteiskunnan eri alueilla. Nyt... Lue lisää