Anja Lahermaa

juristi, työlainsäädäntö

Työlainsäädännön asiantuntija. Vastaa tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen, perhevapaisiin sekä työn ja perhe-elämän yhteensovittamiseen liittyvistä asioista.

Järjestöjen vaatimus seuraavalle hallitukselle: Joustavampi perhevapaamalli

Perhevapaamalli, perhevapaauudistus Palkansaajakeskusjärjestöt ja lapsi- ja perhejärjestöt vaativat perhevapaauudistuksen käynnistämistä seuraavalla hallituskaudella. Uudistus tulee kirjata osaksi hallitusohjelmaa ja... Lue lisää

Työmarkkinakeskusjärjestöt: Tasa-arvosuunnitelmat tehokkaammin edistämään tasa-arvoa työpaikoilla

Kaikki työmarkkinakeskusjärjestöt ovat osana kolmikantaista samapalkkaisuusohjelmaa toteuttaneet kyselyn tasa-arvosuunnitelmien ja palkkakartoitusten toimivuudesta työpaikoilla. Selvityksen tavoitteena oli saada tietoa... Lue lisää

Pelisäännöillä seksuaalinen ja sukupuoleen perustuva häirintä kuriin työpaikoilla

Seksuaalinen häirintä kuriin työpaikoilla Me too -kampanjan rantautuminen Suomeen sai aikaan laajan keskustelun aiemmin vaietusta ongelmasta. Keskustelu aiheen... Lue lisää

Perhevapaiden tasaisempi jakautuminen hyödyttäisi kaikkia

Videolla STTK:n lakimies Anja Lahermaa kertoo Naisten palkkapäivästä. Huolellisesti toteutetulla perhevapaauudistuksella voidaan vaikuttaa myös sukupuolten välisiin palkkaeroihin. Perhevapaiden... Lue lisää

Miesten tasa-arvo ei toteudu perhe-elämässä

Tasa-arvo on vakavasti otettava ihmis- ja perusoikeus. Sukupuolten välisestä tasa-arvosta keskusteltaessa on muistettava, että sen tulee kattaa sekä... Lue lisää

Tasa-arvo tehdään työpaikoilla -kiertue starttaa tänään Kuopiosta

Palkansaajakeskusjärjestöt SAK, Akava ja STTK muistuttavat, että todellinen tasa-arvotyö tehdään työpaikoilla. Lainsäädäntö asettaa työlle puitteet, mutta jokainen vaikuttaa... Lue lisää