Hyvä yhteiskunta

palkitseminen

Me STTK:ssa uskomme yhteiskuntaan, jossa kansalaiset voivat osallistua yhteisen hyvän rakentamiseen, vaikuttaa eri tavoilla ja tehdä itsenäisiä valintoja.

Uskomme yhteiskuntaan, jossa jokainen voi opiskella ja parantaa osaamistaan, perustaa halutessaan perheen ja saada riittävän toimeentulon työstään. Tätä kaikkea tukevat laadukas ja tasa-arvoinen työelämä, sekä koulutusjärjestelmä joka antaa kaikille mahdollisuuden kouluttautua.

Tasa-arvoinen työelämä

Sukupuolten välinen tasa-arvo on Suomessa yleisesti tunnustettu yhteiskunnan ja työelämän perusarvo, mutta se ei toteudu palkkauksessa. Naisten ja miesten välinen keskimääräinen palkkaero ei ole olennaisesti kaventunut vuosien eikä vuosikymmenienkään kuluessa.  

Tavoitetta kohti on edettävä niin lainsäädäntöä kehittämällä kuin myös työpaikoilla tehtävillä konkreettisilla toimenpiteillä. Naisten ja miesten välisen perusteettoman palkkaeron taustalla on useita erilaisia syitä ja ongelman ratkaiseminen vaatii monia erilaisia toimenpiteitä, kuten uudistuksia perhevapaissa ja palkka-avoimuuden edistämistä.

Osaava työvoima

Osaava työvoima on Suomelle merkittävä menestystekijä. Työn murros muuttaa ammatteja ja osaamistarpeita nopeasti, ja yhä useampi vaihtaa ammattia työuransa aikana. Osaavan työvoiman saatavuuden varmistaminen edellyttää mahdollisuuksia kehittää omaa osaamista läpi työuran. Ajantasainen osaaminen tuo yksilölle turvaa muuttuvassa työelämässä.

Tulevaisuudessa on pystyttävä hyödyntämään koko työikäisen väestön osaamispotentiaali nykyistä paremmin koko työuran ajan. Tämä edellyttää, että nykyistä suurempi osa työikäisestä väestöstä osallistuu aikuiskoulutukseen.

Oikeudenmukainen palkkaus ja palkitseminen

STTK on työtä tekevän keskituloisen asialla ja haluamme vahvistaa oikeudenmukaista palkkausta ja palkitsemista. Oikeudenmukainen palkkaus on työelämän perusta jota ilman ihmisen on vaikea suunnitella elämäänsä eteenpäin, perustaa perhettä tai maksaa kulujaan.

Palkitseminen kuuluu koko henkilöstölle, ei vain ylimmälle johdolle. Kaikkien tuloksentekijöiden tuleekin saada oma reilu osansa palkitsemisessa. Lähes puolet toimihenkilöistä on yhä kannustavien palkkausjärjestelmien ulkopuolella, mikä hankaloittaa oikeudenmukaisen palkkauksen ja toimivan palkitsemisen toteutumista.