Ylioppilastutkinnon hyödyntämistä korkeakoulujen valintamenettelyissä pohtineen työryhmän raportti ja ylioppilastutkinnon kehittäminen

STTK jakaa työryhmän näkemyksen, jonka mukaan järjestelmä, jossa korkeakoulujen pääsykokeissa mitataan osin samoja asioita kuin ylioppilastutkinnossa, on tehoton ja hakijan kannalta epätarkoituksenmukainen. Korkeakoulujen opiskelijavalintoja tulisi kehittää siten, että siirtymä toiselta asteelta jatko-opintoihin olisi nykyistä sujuvampi ja nopeampi.

Työryhmän toimeksiannon suurimpana heikkoutena STTK pitää sitä, ettei työryhmältä ole edellytetty ehdotuksia ammatillisen tutkinnon hyödyntämiseksi korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa. STTK esittää, että jatkotyö ammatillisten tutkintojen osalta käynnistetään pikaisesti ja että opiskelijavalintojen uudistamiseen liittyvät laajemmat toimenpiteet käynnistetään vasta tämän jatkotyön jälkeen. Muutoin on vaarana, että ammatillisen tutkinnon suorittaneet eivät ole opiskelijavalinnoissa yhdenvertaisessa asemassa ylioppilastutkinnon suorittaneiden kanssa.

Lisäksi on mahdollistettava hakeutuminen korkeakoulutukseen myös muille kuin suoraan toiselta asteelta siirtyville. Tässä olisi järkevää hyödyntää esimerkiksi avoimen väylää huomattavasti nykyistä laajemmin.