Yliopistojen koulutusvastuiden muuttaminen

Opetus- ja kulttuuriministeriö pyytää STTK:lta lausuntoa yliopistojen koulutusvastuun täsmentämisestä annetun asetuksen muuttamisesta.

STTK pitää uuden rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutusvastuun myöntämistä Oulun yliopistolle perusteltuna ottaen huomioon alan kasvava osaamistarve Pohjois-Suomen alueella. Tutkintoon johtavan koulutuksen ohella on tärkeää huolehtia alan täydennyskoulutuksen tarjonnasta ja sen järjestämisestä korkeakoulujen yhteistyönä.

Slaavilaisten kielten osalta on otettava huomioon kasvava venäjän kielen osaajien tarve, johon alan opiskelumahdollisuuksien kaventumisella voi olla vaikutuksia.

Muilta osin STTK voi yhtyä asetusluonnoksessa esitettyyn.