Toimihenkilöbarometri 2013

STTK kerää Toimihenkilöbarometri-aineiston joka toinen vuosi tehtävällä kyselyllä, jonka vastaajakunta on otos STTK:laisten liittojen jäsenistöstä. Barometri kokoaa tietoa jäsenistön toiveista edunvalvonnan painopisteiksi sekä näkemyksiä yhteiskunnan kehittämisestä.