Selvityspyyntö ammatillisen osaamisen kehittämisestä annetun lain toimivuudesta

Toimihenkilökeskusjärjestö STTK katsoo, että lain tavoitteiden toteutuminen on ollut heikkoa. Lain tavoitteena on ollut osaamisen kehittämisen toimien lisääminen ja niiden saatavuuden laajentaminen myös sellaisille työntekijäryhmille, jotka ovat jääneet vähemmälle koulutukselle. Koulutus ei ole kuitenkaan lisääntynyt odotetulla tavalla. Tästä kertoo verokannusteen ja korvauksen ennakoitua alhaisempi käyttö ja Työolobarometrin tiedot työnantajan maksamaan koulutukseen osallistumisesta.

Barometrin mukaan työnantajan maksamaan koulutuksen osallistuminen on laskenut lain voimassaolon aikana ja koulutuksen käytettyjen työpäivien lukumäärä on myös vähentynyt.

Lakiuudistuksen mukaisia henkilöstö- ja koulutussuunnitelmia on kuitenkin työpaikalla laadittu kohtuullisesti. STTK selvitti asiaa vuoden 2015 alussa STTK:n jäsenliittojen henkilöstönedustajille suunnatulla kyselyllä. Kyselyn mukaan 60 % työpaikoista oli tehty vaadittu suunnitelma.

Saman kyselyn mukaan taloudellinen kannustin ei ole vaikuttanut suunnitelmien tekemiseen (78 %) ja henkilöstökoulutus on pysynyt vastaajien mukaan ennallaan (60 %). Koulutus on lisääntynyt 19 % mielestä.

Myös Ammattiliitto Pron jäsentutkimusten mukaan koulutusmäärät ovat laskeneet koko ajan vähitellen trendinomaisesti vuodesta 2013 alkaen. Koulutus ei siten ole lisääntynyt, vaan alakohtaisesti pysynyt samalla tasolla tai vähentynyt lievästi.

Taloudelliset kannusteet ovat saaneet työnantajat pitämään kirjaa kaikesta järjestämästään koulutuksesta aiempaa tarkemmin. Näin ollen kannusteella tuetaan joka tapauksessa pidettävää koulutusta.

Lain soveltamisalan ulkopuolelle jäivät mm. Kansaneläkelaitoksen virkamiehet ja toimihenkilöt. Hallitus sitoutui selvittämään, millä keinoilla heidät voitaisiin saattaa koulutuskannusteen piiriin. Tätä selvitystä ei ole ilmeisesti vielä tehty.

STTK katsoo tämän perustella, että lakiuudistukselle asetetut tavoitteet eivät ole toteutuneet riittävästi. Näin ollen on pikaisesti ryhdyttävä lainsäädäntötoimenpiteisiin uudistuksen tavoitteiden paremmaksi toteuttamiseksi.