Palkansaajakeskusjärjestöjen kirje työministerille paikallisesta sopimisesta

Työ- ja elinkeinoministeriö on julkaissut 15.10.2015 selvitysmies Harri Hietalan raportin paikallisen sopimisen lisäämisestä. Palkansaajakeskusjärjestöjen työministerille 21.10.2015 luovutettu kannanotto koskien paikallista sopimista.