Luonnos korkeakoululaitoksen yhteisiksi tavoitteiksi

Lausunnon tiivistelmä:

- Korkeakoulujen koulutustehtävä tulee laajentaa koskemaan entistä kattavammin työuran aikana tapahtuvaa osaamisen kehittämistä ja osaamistason nostoa.
- Opetus- ja kulttuuriministeriön tulee ohjata vahvemmin korkeakoulujen profiloitumista ja korkeakoulujen välisen työnjaon selkiyttämistä.
- Valmistumisen nopeutumista on tuettava uudistamalla pääsykoejärjestelmää, kehittämällä tutkintojen työelämävastaavuutta ja parantamalla opiskelijoiden työelämätietoutta.