Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi liikenteen palveluista annetun lain muuttamiseksi

Erityisiä huomioita

• Liikenneasioiden rekisteriuudistus on tärkeä osa hallituksen esitystä. Rekisterin kustannusarvio ja rahoitus on arvioitu melko suurpiirteisesti. Arvioita on syytä täsmentää lopulliseen hallituksen esitykseen.

• Rekisteritietojen säilytysratkaisut Kansallisarkiston kanssa ovat kesken. Pysyvästi säilytettäväksi esitetään ainoastaan liikennevälineen tieto. Sähköisten viranomaisaineistojen arkistoinnin ja säilytyksen palvelukokonaisuus (SAPA-hanke, johon tekstissä viitataan) ei ole vielä edennyt konkretiaan.

• Selvyyden vuoksi kaikki henkilöstövaikutukset on syytä esittää omassa ala-luvussa. Nyt tietojen poimiminen vaikutusarvointien lomasta on työlästä ja kokonaiskäsitystä vaikea muodostaa.