Luonnos hallituksen esitykseksi laeiksi ulkomaalaislain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamiseksi

Esityksessä ehdotetaan tiettyjen maahanmuuttohallintoon liittyvien tehtävien siirtoa poliisilta ja rajavartiolaitokselta Maahanmuuttovirastolle.

Kyse on sisäisen turvallisuuden kannalta merkittävästä muutoksesta. Esitykset on perusteltu vajavaisesti erityisesti taloudellisten seuraamusten ja henkilövaikutusten osalta. Myös toimitiloihin liittyvät vaikutukset jäävät epäselviksi.

STTK:n mielestä asiaa tulisi edelleen valmistella ottaen huomioon annetut lausunnot.