Luonnos hallituksen esitykseksi ammattikorkeakoululaiksi ja laiksi yliopistolain muuttamisesta

Lausunnon keskeinen sisältö:

  • STTK kannattaa ammattikorkeakoulujen muodostamista itsenäisiksi oikeustoimihenkilöiksi ja perusrahoituksen siirtämistä valtiolle.
  • Kuntien rahoitusosuuden siirtäminen valtiolle ei saa tapahtua toisen asteen koulutuksen rahoituksen kustannuksella.
  •  Ammattikorkeakouluilla on myös valtakunnallisia koulutusvastuita, joista päättäminen ei voi perustua yksittäisen ammattikorkeakoulun tilanteeseen.