Luonnos hallituksen esitykseksi alkoholilain kokonaisuudistukseksi 22.11.2016

Tiivistelmä:
STTK ei kannata ehdotettuja alkoholilainsäädännön lievennyksiä, koska ne todennäköisesti aiheuttaisivat yhteiskunnalle kustannuksia ja hyvinvointiongelmia lisääntyvän sairastavuuden, kuolleisuuden ja työurien lyhentymisen myötä. Alkoholihaittojen kasvua ja vaikeutumista olisi odotettavissa sekä työelämässä että perheissä. Ehdotetussa uudistuksessa ei missään mielessä voida katsoa löydetyn tavoitteena ollutta tasapainoa kansanterveydellisten haittojen ja elinkeinoelämän tarpeiden välillä. Valmistelutyötä tulee tältä osin jatkaa, tai luopua säädösluonnoksista siltä osin kuin ne lieventävät nykyistä alkoholisääntelyä.