Lausunto Valtioneuvoston periaatepäätös maaseudun digitalisaation edistämiseksi

Toimihenkilökeskusjärjestö STTK pitää valtioneuvoston periaatepäätöstä maaseudun digitaalisoinnin edistämisestä hyvänä luonnoksena, jossa on tunnistettu digitalisaation merkitys hyvinvoinnille ja kasvulle. Paketin suurimmat puutteet toimenpide-ehdotuksissa ovat käyttäjänäkökulman puuttuminen sekä osaamisen merkityksen heikko tunnistaminen.