Lausunto Uusimaa-ohjelma 2.0:sta ja ympäristöselostuksesta

Vastuullisuus, työn muutos ja osaamisen ylläpitäminen Uusimaa-ohjelma 2.0:ssa

·               Yritysten ja investointien sosiaalinen kestävyys ja kantokyky tulee huomioida ympäristövastuun ohella

·               Teknologisella kehityksellä on runsaasti vaikutuksia työmarkkinoihin. Vaikka uutta työtä syntyy, se voi tapahtua aiempaa heikommin työehdoin ja siten lisätä sosiaalista eriarvoistumista.

·               Teknologisen kehityksen ja monipuolisen elinkeinorakenteen ylläpitäminen vaatii määrätietoista investointia tutkimukseen, innovaatioihin ja koulutukseen.

 

·               On tärkeää huolehtia jo työmarkkinoiden käytössä olevien uusimaalaisten osaamisen päivittämisestä ja kehittämisestä.