Lausunto puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinnon, ammattitutkinnon ja erikoisammattitutkinnon perusteiden luonnoksista

Toimihenkilökeskusjärjestö STTK pitää tärkeänä, että puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan tutkintojen sisältöjä kehitetään paremmin työelämän tarpeita vastaavaksi. Tutkintoja on tarpeen kehittää myös jatkossa säännöllisesti työelämän osaamistarpeiden muuttuessa ja huomioida esimerkiksi digitalisaation ja robotisaation vaikutukset alan työtehtäviin ja -kokonaisuuksiin. Uusi tutkinnon nimi kuvaa riittävällä tavalla alan moninaisuutta.

Perustutkinnon osalta tutkinnon olisi ollut hyvä tarkastella päällekkäisyyksiä myös muihin tutkintoihin, erityisesti sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon. Erityisesti tämä koskee avustamis- ja asiointipalvelujen tuottamiseen liittyvää tutkinnon osaa. Jatkokehittämisessä olisi hyvä kiinnittää osaamisvaatimusten tasolla huomiota siihen, että tutkinnot muodostavat selkeästi toisiaan täydentävän kokonaisuuden eivätkä tuota päällekkäistä osaamista.

Erikoisammattitutkinnon ammattitaitovaatimuksissa tulisi työsuojelun osalta huomioida selkeämmin esimiehen vastuu myös henkilöstön psykososiaalisen kuormituksen näkökulmasta. Sen lisäksi, että esimiehen tulee huolehtia aktiivisesti työntekijöidensä ergonomiasta, tulisi korostaa myös työssä jaksamisen ja työhyvinvoinnista huolehtimisen merkitystä.