Lausunto kaikille perustutkinnoille yhteisistä ammatillisista valinnaisista tutkinnon osista

Lausunnon keskeinen sisältö:

·       Ammatillisten valinnaisten tutkinnon osien suorittaminen tulisi mahdollistaa myös ammatti- tai erikoisammattitutkintoa suorittaville.

 

·       Työpaikkaohjaajana toimimista koskevan tutkinnon osan laajuus tulisi nostaa 15 osaamispisteeseen.