Lausunto ammatillisten perustutkintojen yhteisten tutkinnon osien perusteluonnoksesta

Lausunnon keskeinen sisältö:

·       Yhteisten tutkinnon osien merkitys todellisten jatko-opintovalmiuksien tuottamisessa korostuu muuttuvassa työelämässä.

·       Työelämän pelisääntöihin ja sopimuksiin sekä työsuojeluun liittyviä osaamistavoitteita on tarpeen laajentaa osana kaikille yhteisiä pakollisia opintoja.

 

·       Arviointiasteikon osalta on huomioitava siirtyminen viisiportaiseen asteikkoon.