Lausunto ammatillisen koulutuksen reformin asetuksista

Lausunnon keskeiset viestit:

• STTK kannattaa ehdotusta, jossa luovuttaisiin tutkintojen sijoittamisesta koulutusaloille.

• STTK painottaa pääsy- ja soveltuvuuskokeiden merkitystä SORA-tutkinnoissa.

• STTK on erittäin huolissaan siitä, että ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa perittävien opiskelijamaksujen tason korottaminen johtaisi koulutuksen kasaantumiseen ja koulutuksellisen epätasa-arvon kasvuun. STTK esittää, että näin suuresta ja yhteiskunnallisilta vaikutuksiltaan merkittävästä esityksestä pidättäydytään. STTK edellyttää lisäksi, että asiasta käydään laaja yhteiskunnallinen keskustelu ja että siitä tehdään myös perusteellinen vaikutusten arviointi.