Kysely eduskuntavaaliehdokkaille osaamisen kehittämisen keinoista, 2019

Aula Research Oy toteutti kyselytutkimuksen eduskuntavaaliehdokkaiden parissa
Kyselytutkimuksen otos kerättiin aikavälillä 13.1.2019 - 20.2.2019
Otos kerättiin monikanavaisesti sähköisellä kyselyllä ja puhelinhaastatteluin.
Kyselykutsu lähti 970:lle eduskuntavaaliehdokkaalle.
Kyselyyn vastasi yhteensä 406 ehdokasta, vastausprosentiksi muodostui 42 %.
Sähköpostikyselyn kautta vastasi 322 ehdokasta, puhelinhaastatteluja tehtiin 84 kpl.